Corona hulp

Onze slogan “Bergerhof – voor elkaar” willen wij, in tijden waarin het Coronavirus het sociale leven voor een groot deel plat legt, extra in de praktijk brengen. Het is belangrijk, en eigenlijk ook een kleine moeite, om aandacht te hebben voor de mensen in onze directe omgeving.
We hebben de WhatsApp “Coronahulp Bergerhof” in het leven geroepen voor bewoners die, door de maatregelen i.v.m. het Coronavirus, vastlopen in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan boodschappen doen, medicijnen halen, hond uitlaten etc.
Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning op dit gebied, dan kunt in deze app een oproep doen.
Vermeld altijd uw naam, adres en mobiele nummer bij uw oproep.
Degenen die hulp willen bieden kunnen via deze app of telefonisch contact zoeken met de hulpvrager. Om mogelijke verdere verspreiding van het virus te voorkomen, vermijd fysiek contact en ga niet naar de hulpvrager om te overleggen.
Om de app zo zuiver mogelijk te houden vragen wij u de Coronahulp app zo oprecht mogelijk en alleen voor Corona gerelateerde zaken te gebruiken. De beheerder van deze app zal het gebruik ervan volgen.

Aanmelden voor de Coronahulp Bergerhof app? Stuur een e-mail met uw naam, adres en mobiele nummer naar info@bewonersverenigingbergerhof.nl.