Contributie

Geplaatst op door

De contributie voor lidmaatschap van de Bewonersvereniging Bergerhof bedraagt € 15.00 per kalenderjaar.
De contributie wordt berekent per adres, ongeacht het aantal bewoners op dat adres.
euro-10Bij een lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht. (Zie: Ja, ik/wij wil(len) lid worden)

Hoe besteden wij uw contributiegelden

De contributiegelden worden door de vereniging besteed aan activiteiten waar alle leden aan deel kunnen nemen. En aan algemene kosten die gemaakt worden om activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld verzekering, website, kopiëren etc. Niet leden die deel nemen aan activiteiten van de BvB betalen hiervoor apart een bijdrage.
Voor activiteiten die alleen bedoeld zijn voor een bepaalde doelgroep (bijv. kinderen) wordt in sommige gevallen apart een bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.