Nieuwsbrief    |    jaargang 5    |    editie: maart 2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur heeft de eerste vergaderingen van 2018 alweer achter de rug. We hebben terug gekeken op 2017 en de eerste plannen gemaakt voor 2018. De jaarplanning voor 2018 is gemaakt en door het voltallige bestuur goedgekeurd.
We vieren dit jaar ons eerste lustrum. En dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

WISSELING VAN DE WACHT

Willem Rath en Bianca Versteeg gaan hun bestuursfunctie neerleggen. Beiden hebben de afgelopen tijd hun gezondheid minder zien worden en kunnen daardoor met name de fysieke belasting bij activiteiten niet meer aan.
Zowel Bianca als Willem hebben aangegeven wel bij het bestuur betrokken te willen blijven, maar dan meer in een ondersteunende, niet fysieke rol. Reden voor de andere bestuursleden om Willem en Bianca te benoemen tot bestuursondersteunend lid.
Paul van der Wielen heeft aangegeven dit jaar zijn voorzitterschap van onze vereniging te willen beëindigen. Privé omstandigheden liggen aan zijn besluit ten grondslag. Paul neemt uiterlijk bij de viering van het lustrumfeest afscheid. Hij heeft dan ruim 5 jaar de voorzittershamer gehanteerd.
Willem en Bianca zullen formeel het bestuur verlaten wanneer nieuwe bestuursleden zijn gevonden.

Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

---

COLLECTE JANTJE BETON

In de week van 5 tot en met 10 maart hebben 9 wijkbewoners gecollecteerd voor Jantje Beton. Naast onze eigen wijk is er ook in andere wijken gecollecteerd. En niet onverdienstelijk mogen we wel zeggen.

Van het totaal opgehaalde bedrag gaat de helft naar Jantje Beton en de andere helft naar onze vereniging.


Het totaalbedrag van de collecte bedraagt: € 533.-

Dat betekent dat een bedrag van € 266.50 (€ 533 : 2) wordt bijgeschreven op de rekening van de Bewonersvereniging.
Het bestuur gaat zich buigen over de besteding van dit bedrag ten bate van het spelende kind.

Alle collectanten héél hartelijk dank voor jullie inzet!

---

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 27 maart 2018 houdt Bewonersvereniging Bergerhof weer haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Alle leden ontvangen één dezer dagen per email een uitnodoging. 

 

---

BUURTPREVENTIE APP

Geef u zelf op voor de buurtpreventieapp, dan maken we samen onze wijk veiliger.

Opgeven kan per email.
Uw naam, adres, mobiele nummer en email adres stuurt u naar info@bewonersverenigingbergerhof.nl.

---

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Met het vertrek van Willem Rath, Bianca Versteeg en Paul van der Wielen uit het bestuur ontstaan 2 vacatures voor bestuursleden en 1 vacature voor een voorzitter. Zodra nieuwe bestuursleden gevonden zijn zullen Willem en Bianca hun bestuursfunctie neerleggen. Paul neemt uiterlijk direct na het lustrumfeest afscheid

Bewonersvereniging Bergerhof is dus op zoek naar 2 bestuursleden en een voorzitter.
Wat houdt dat nou in, bestuurslid zijn van Bewonersvereniging Bergerhof?
De belangrijkste en meest voorkomende werkzaamheden op een rij:

• U vergadert in een informele sfeer elke eerste dinsdag van de maand van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur

• Een keer per jaar bent u aanwezig bij de Algemene ledenvergadering (meestal in maart)

• U helpt zoveel als kan bij het organiseren van activiteiten (incl. opbouwen en afbreken)

• U bent contactpersoon voor de medebewoners in de wijk, signaleert en koppelt terug naar het bestuur

Woont u in onze mooie wijk en lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen aan de actieve en  positieve Bewonersvereniging Bergerhof? Laat het ons weten via info@bewonersverenigingbergerhof.nl

 

---

1E LUSTRUM

In 2018 bestaat de vereniging al weer 5 jaar. Een mooie reden voor een feestje lijkt ons zo. We zijn al druk aan het brainstormen over de inhoud van de dag. We hebben ook al van enkele bewoners leuke ideeën ontvangen. Vanaf nu zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 

Noteer nu alvast in uw agenda:

LUSTRUMFEEST - ZATERDAG 25 AUGUSTUS

Het is voor jong en oud de moeite waard!

---

PAASEIEREN ZOEKEN

Traditiegetrouw organiseert de BvB ook dit jaar weer het paaseieren zoeken. Kinderen tot en met 8 jaar kunnen op 1e paasdag paaseieren komen zoeken bij het pannaveld aan de Bergerhof.

De flyer schuift binnenkort door de brievenbus!

 

---

WORKSHOP PASEN

De woensdag voorafgaand aan Pasen organiseren we een Paas workshop. Kinderen kunnen een paashaas draagmandje maken.

Waar: Huis van Renkum
Tijd: 14.30 uur
Kosten: € 1.50 p.p.
Opgeven niet nodig

Binnenkort valt de flyer op de deurmat! 

---

DAAN FRANSEN NAAR ALPE D'HUZES 

Hallo ik ben Daan en ben 15 jaar oud. Ik zit in 4 HAVO en heb de kans van school gekregen om mee te mogen doen aan de Alpe d'HuZes. Ik wielren nu al meer dan 7 jaar en in het verleden heb ik wedstrijden gereden maar nu wil ik het wielrennen gaan inzetten voor het goede doel KWF. Ik zou het erg leuk vinden als u mij steunt. Ik ben met elk bedrag blij. Alvast heel erg bedankt.

 

Mocht u mij willen steunen dan kan dat via deze link:

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/PersonalParticipantPage.aspx?personId=14807&personTypeId=Participant

---

CONTRIBUTIE 2018

U heeft onlangs een brief ontvangen met het verzoek de contributie voor 2018 te voldoen. Van veel leden hebben wij de contributie al mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Maar is het even aan uw aandacht ontsnapt, wilt u dan alsnog voor betaling zorg dragen. U kunt de contributie ad € 15.- overmaken op rekeningnummer
NL20 INGB 00 07 99 80 86 t.n.v. Bewonersvereniging Bergerhof - Renkum onder vermelding van "Contributie 2018".

LUSTRUM

Zoals al eerder aangegeven viert de vereniging in 2018 haar eerste lustrum. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Maar voor een extra feestje hebben we ook extra financiële middelen nodig. Het bestuur probeert op allerlei manieren extra middelen hiervoor te vergaren. De werving van sponsoren is hier een voorbeeld van.
Naast de wegen die wij hiervoor bewandelen hopen wij ook van u, als bewoner van onze mooie wijk, een extra bijdrage te mogen ontvangen om het lustrumfeest mogelijk te maken.
Uw donatie is geheel vrijwillig! En ook de hoogte van uw bijdrage mag u natuurlijk zelf bepalen.
ALLES IS WELKOM!
Alvast hartelijk dank voor uw vrijgevigheid!

P.S. Uw donatie kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL20 INGB 00 07 99 80 86
t.n.v. Bewonersvereniging Bergerhof - Renkum onder vermelding van "Donatie Lustrum".

SPONSORS